Primer contacte amb la família GRATUÏT
Entrevista personal informativa i recollida de dades.

Primer contacte amb el nen/a o adolescent
Avaluació diagnòstica psicopedagògica si s’acorda amb la família.

Segon contacte amb la família
Entrevista de devolució i valoració dels resultats (en cas d'haver-se fet una avaluació diagnòstica). Proposta i planificació de sessions.

Inici de la intervenció psicopedagògica
En cada sessió es treballen els objectius consensuats en l’entrevista prèvia.
Adaptació a les necessitats específiques de cada cas i en cada moment.
Treballem en períodes de temps breus per facilitar la concentració i aprofitament; facilitem materials d'elaboració pròpia o editorials específiques per assolir objectius consensuats; dediquem els últims minuts a la conversa natural i espontània per reforçar els vincles afectius i la interacció entre els iguals i l'adult. 

Atenció a les famílies
En acabar cada sessió s'informa de manera privada i personalitzada de què s'ha fet, com, amb quins recursos i quina és l'observació professional. Compartir la informació per tal d'oferir orientació i recomanacions a la família i treballar conjuntament en benefici de l'infant. La família pot consultar dubtes qualsevol dia laborable de la setmana. 

Seguiment i coordinació amb altres agents
Contacte amb tutors/es i equips pedagògics dels centres educatius i/o altres professionals per tal de compartir l'evolució i estratègies d’intervenció de manera coordinada entre professionals.

Les tarifes inclouen:
Sessions personalitzada segons demanda i objectius
Professional amb experiència reconeguda en psicopedagogia i docència
Programació i metodologia socioeducativa
Contacte setmanal amb la família
Coordinació i seguiment amb l'escola o altres professionals externs
Sol·licitud i tramitació de beques
Sessions online gratuïtes al mes de juliol
Tarifes raonables sense renunciar a la qualitat professional o l'atenció personal