Què és un diagnòstic psicopedagògic?

 El diagnòstic psicopedagògic és una exploració que es realitza de forma individual i personalitzada amb mètodes objectius amb la finalitat de detectar, orientar i intervenir de manera eficaç davant dificultats d’aprenentatge o rendiment.

Quan cal fer un diagnòstic?

La família, l’escola o professionals externs poden considerar oportú valorar dificultats observades, per exemple, decalatge entre el seu esforç i els seus resultats acadèmics, nivell de lectura i/o escriptura inferior al corresponent a l’edat i curs o si amb freqüència es distreu i li costa seguir el ritme de les explicacions a classe.

L’atenció precoç és clau per iniciar una reeducació psicopedagògica el més aviat possible i poder assolir els nivells corresponents a l’edat i curs així com la normalització del procés d’aprenentatges.

Què s’avalua en un diagnòstic psicopedagògic?

 • desenvolupament cognitiu (intel·ligència, atenció, memòria i percepció)
 • competències curriculars (lectura, escriptura, comprensió, raonament numèric i hàbits d’estudi)
 • capacitat d’atenció (concentració, estil cognitiu, impulsivitat)
 • desenvolupament personal (consciència, autoimatge, estabilitat emocional)

Què es pot diagnosticar?

Baix rendiment, dislèxia, disortografia, discalcúlia, trastorn del llenguatge (TEL), interferències en l’atenció i la concentració.

Què inclou aquest servei?

 • entrevista inicial amb la família
 • recollida de dades i motiu de la demanda
 • exploració individual (aproximadament 2h30)
 • proves d’editorials reconegudes i validades científicament
 • informe amb la descripció de cada prova
 • resultats obtinguts
 • interpretació resultats
 • identificació dificultats específiques
 • impressió diagnòstica
 • orientacions i recomanacions
 • proposta d’intervenció
 • entrevista devolució

Per a més informació cliqueu a:
Modalitat i preus
Formulari de contacte