Grups reduïts per atendre les necessitats de manera personalitzada


Espais de treball acollidors i neutrals per facilitar l'aprenentatge i concentració


Material d'elaboració pròpia i actualitzat para cada sessió i reeducació


Acompanyament i suport familiar en tot moment per una intervenció coordinada