Serveis amb modalitat presencial o online  

Diagnòstics
Diagnòstics

El diagnòstic psicopedagògic és una exploració que es realitza de forma individual i personalitzada amb mètodes objectius amb la finalitat de detectar, orientar i intervenir adequadament davant dificultats d’aprenentatge o rendiment. El diagnòstic psicopedagògic permet l’aplicació...

Lectura i escriptura
Lectura i escriptura

Reeducació psicopedagògica aprenentatges lectura i escriptura Programa dissenyat específicament per les dificultats en l’aprenentatge com la dislèxia, la disortografia o el trastorn de llenguatge mitjançant metodologies didàctiques, pissarra digital, projector i materials d’elaboració pròpia. Objectius...

Habilitats socials i conducta
Habilitats socials i conducta

Les dinàmiques de grup, habilitats social i conducta són sessions en grups reduïts destinades a millorar les perspectives socials dels nen/es i joves amb alguna dificultat intrínseca (TDAH, TEA) o de relació/integració (manca habilitats socials, actituds...

Assessorament familiar
Assessorament familiar

Assessorament familiar  és un servei per resoldre dubtes del dia dia familiar i educatiu amb els fill/es amb el suport i acompanyament professional de manera personalitzada tenint en compte l’estructura familiar, la dinàmica establerta, l’estil...

Els temps canvien, el nostre compromís amb vosaltres es manté. Gràcies per la confiança.