Modalitats i preus diagnòstics, psicopedagogia i assessorament familiar. 

Nota: serveis  presencials o online. 

Diagnòstic psicopedagògic: 100€* – 150€**
Inclou: entrevista inicial, recollida de dades, passació proves estandaritzades, informe complet, entrevista de devolució, entrega de l’informe, recomanacions i proposta d’intervenció psicopedagògica si s’escau.
(*) Educació Infantil
(**) Educació Primària, ESO i Batxillerat.

Assessorament familiar online: 50€/mes
Inclou: entrevista inicial gratuïta + consultoria online a demanda per assessorament parental, dinàmica familiar, conducta dels fills/es, pautes pedagògiques per casa. Sense límit de consultes al mes.

Dinàmica de grup i habilitats socials:  89€/mes 
Inclou: entrevista inicial, intervenció psicoeducativa, seguiment amb escola/institut, informe anual, atenció a la família.
Objectius TDA(H) / TEA: intervenció teòrica i pràctica per  reduir conductes inadequades, augmentar autoconeixement, autocontrol, funcions executives, comprensió emocions pròpies i alienes, gestió de conflictes, fomentar estil reflexiu, facilitar processos d’inclusió.
Objectius habilitats socials / conducta: intervenció teòrica i pràctica per facilitar relacions satisfactòries, augmentar competències interpersonals, gestió de les emocions, habilitats comunicatives i processos facilitadors de convivència.
Sessions: 1 per setmana.
Duració: 45 minuts cada sessió.

lntervenció psicopedagògica dislèxia o tècniques d’estudi: 170€/mes
Inclou: entrevista inicial, intervenció psicopedagògica, seguiment amb escola/institut, informe anual, atenció a la família.
Objectius: intervenció específica dislèxia (lectura i escriptura) o intervenció tècniques estudi (baix rendiment, organització escolar, reforç)
Sessions dislèxia : 1h30 per setmana
Sessions tècniques d’estudi : 45 minuts sessió + consultoria online sense límit

Cursets intensius d’estiu: modalitat online 80€/setmana
Inclou: entrevista inicial, detecció de necessitats, definició objectius, planificació de les sessions.
Modalitats: monogràfics d’entrenament lector,  taller escriptor, anglès adaptat, reforç escolar, habilitats socials.
Sessions: dilluns a divendres, sessions de 45 minuts en horari de tarda l’última setmana de juny, juliol i/o primera setmana setembre. Setmanes a escollir. Modalitats a escollir.

Per a més informació cliqueu a:
Formulari de contacte