Modalitats i preus diagnòstics, psicopedagogia i assessorament familiar. 

Nota: serveis  presencials o online. 

Diagnòstic psicopedagògic: 100€* – 150€**
Inclou: entrevista inicial gratuïta, recollida de dades, passació proves estandaritzades, informe complet, entrevista de devolució, entrega de l’informe, recomanacions i proposta d’intervenció psicopedagògica si s’escau.
(*) Educació Infantil
(**) Educació Primària, ESO i Batxillerat.

Assessorament familiar: 100€/mes
Inclou: entrevista inicial gratuïta + 5 sessions en modalitat online per tractar aspectes de la dinàmica familiar, pautes per casa, tècniques de comunicació i parentalitat positiva.

Dinàmica de grup i habilitats socials:  89€/mes 
Inclou: entrevista inicial gratuïta, intervenció psicoeducativa, seguiment amb escola/institut, informe anual, atenció a la família.
Objectius TDA(H) / TEA: intervenció teòrica i pràctica per  reduir conductes inadequades, augmentar autoconeixement, autocontrol, funcions executives, comprensió emocions pròpies i alienes, gestió de conflictes, fomentar estil reflexiu, facilitar processos d’inclusió.
Objectius habilitats socials / conducta: intervenció teòrica i pràctica per facilitar relacions satisfactòries, augmentar competències interpersonals, gestió de les emocions, habilitats comunicatives i processos facilitadors de convivència.
Sessions: 1 per setmana.
Duració: 45 minuts cada sessió.

lntervenció psicopedagògica dislèxia o baix rendiment: 170€/mes
Inclou: entrevista inicial gratuïta, intervenció psicopedagògica, seguiment amb escola/institut, informe anual, atenció a la família.
Objectius: intervenció específica dislèxia (lectura i escriptura) o intervenció tècniques estudi (baix rendiment, organització escolar, reforç)
Sessions dislèxia : 1h30 per setmana

Cursets intensius d’estiu: properament nova informació

Per a més informació cliqueu a:
Formulari de contacte